Lån penge uden

Når du søger penge online, har du generelt muligheden for at søge på mange forskellige måder og med mange forskellige udgangspunkter.

Det kan være du er arbejdsløs og ikke har noget fast indkomst. Det kan være du ikke ønsker at stille sikkerhed. Det kan være du gerne vi ansøge hos de udbydere med færrest krav og hvor du ikke skal indsende en masse dokumentation.

Vi har kigget på dine muligheder, alt efter hvad dit udgangspunkt er og hvad du har af præferencer som forbruger. Det kan du se mere om her:

 

På hver af disse sider, har vi skrevet mere om dine muligheder og hvem der kan hjælpe dig. Det vil give et godt indblik. Fx. anvender nærmest alle udbydere efterhånden NemID når der skal underskrives, men der er fortsat enkelte hvor du kan signere aftalen på anden vis.

Indkomstkravet er et andet forhold der er forskellig fra bank til bank. Nogle kræver du har fast arbejde og tjener mindst x antal kroner, mens andre ikke har det som et krav. Det er klart at din indkomst fortsat har en indflydelse på det tilbud du modtager retur, og om du bliver godkendt, men hos flere er det muligt at blive godkendt uden fuldtidsarbejde.

Se mere om alt dette via ovenstående sider, med hvert deres fokus.